Atatürk Faculty of EducationMusic Teacher Education

Music Teacher Education

Akademik Kadro

 

(Kadro listesi unvanlar arasında alfabetik sıraya göre yapılmıştır.)

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI

ODA NO

TEL

Prof. Dr. Mustafa Uslu

muslu(at)marmara.edu.tr

 

262

286

ANABİLİM DALI BŞK. YRD.

Yard. Doç. Dr. Zekeriya BAŞARSLAN

zekeriyabasarslan(at)hotmail.com

 

 207

234 

ANABİLİM DALI BŞK. YRD.

 

 

Dr. Özcan ÖZBEK

ozcan.ozbek(at)marmara.edu.tr

 

220

434

Prof. Dr. Mehveş EMEÇ 

mehvesemec(at)mail.koc.net

 258  432

Prof. Dr. Sibel Çoban

cobansibel(at)gmail.com

 202  342

Prof. Dilek BATIBAY

dilekbatibay(at)marmara.edu.tr

204

 

Prof. Dr. Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU

senagursen(at)hotmail.com

 243  433

Doç. Mari BARSAMYAN

mari.barsamyan(at)marmara.edu.tr

257

431

Doç. Dr. Duygu PİJİ KÜÇÜK 

duygupiji(at)yahoo.com

 264  434

Doç. Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR

maliozdemir2001(at)yahoo.com

 203  402

Doç. Dr. Jale DENİZ

jdeniz(at)marmara.edu.tr


Doç. Dr. Tülin MALKOÇ

tmalkoc(at)marmara.edu.tr

 263

 


210

 

 


425

 

Yard. Doç. Dr. Aylin TÜZER CAN

acan(at)marmara.edu.tr

205

422

Yard. Doç. Dr. Bülent HALVAŞI

bulent_halvasi(at)yahoo.com

206

421

Dr. İsmet ARICI

ismetarici(at)yahoo.com

M8

419

Dr. Melih GÜZEL

melihguzel(at)hotmail.com

216

426

Dr. Nesrin ERTOK KONUK

ertoknesrin(at)gmail.com

255 430

Dr. Oya ÜNAL

z.oyaunal(at)gmail.com

219

427

(SY).Dr. Serkan OTACIOĞLU

sotacioglu(at)marmara.edu.tr

259  

Dr. Zuhal ÖZCENGİZ

zozcengiz(at)hotmail.com

208

423

Öğr. Gör. Aytaç RIZAGULİYEVA

aytacrza(at)gmail.com

209

424

Öğr. Gör. E. Çolpan METİN

colpanez(at)gmail.com

221

428

Öğr. Gör. Hüsnü URAL

211

405

Arş. Gör. Mert BİLGİNER

mertbilginer(at)gmail.com

230

429

 

Arş. Gör. Beste ATALAY

beste.atalay(at)marmara.edu.tr

 

M10

 

Arş. Gör. Okan YUNGUL

okan.yungul(at)marmara.edu.tr

 M10  

Arş. Gör. Eren LEHİMLER

eren.lehimler(at)marmara.edu.tr

 M10