Atatürk Faculty of EducationMusic Teacher Education

Music Teacher Education

Olanaklar

Fiziki Yapı:

 

Eğitim Fakültesi bünyesinde 2 katlı Anabilim Dalımızda toplu dersler için 5 adet derslik, 1 koro ve orkestra salonu, bilgisayar destekli müzik çalışmalarına imkan sağlayan 20 bilgisayarlı Müzik teknolojisi laboratuarı, 1 adet kayıt stüdyosu, bireysel çalgı ve şan eğitimi için derslikler ve öğrenci çalışma odaları bulunmaktadır.

  

     

     

     

 

İş Alanları

 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programın iki amacı vardır:

a) Lisans düzeyinde; uygulanmakta olan “Müzik Öğretmenliği Programı”nın temel amacı:

(1) İlköğretim, lise ve dengi meslek okullarında müzik derslerini okutacak, müzik eğitimi çalışmalarını yürütecek ve çevrelerinde bu alanda rehber olabilecek nitelikte öğretmen yetiştirmektir.

(2) Bu Anabilim Dalında 'Kuramsal ve Uygulamalı' meslek eğitimi yaparak, geleceğin yaratıcı bireylerini yetiştirecek; Türk müziği ve diğer müzik kültürlerini içine sindirmiş; bilgili, dinamik, çağdaş ve yaratıcı; esas çalgısını ve sesini çok iyi kullanabilen müzik eğitimcisi, uzman ve araştırmacılar yetiştirmektir.

(3) Müzik alanında bilgi ve beceri sahibi, ileride bu alanın gelişmesine katkı yapabilecek, bilimsel çalışma yöntemini kullanabilen, rasyonel düşünebilen, bir iş üzerinde yoğunlaşabilen, başladığı işi bitirebilen ve özellikle alanında lisansüstü çalışmalar yapabilecek bireyler yetiştirmektir.

 

Bu amaca dönük olarak yapılan müzik eğitiminin temeli ise şu boyutlardan oluşmaktadır.

Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi

Bireysel Söyleme Eğitimi (Ses Eğitimi)

Çalgı Eğitimi (Piyano, Yaylı Çalgılar, Gitar, Flüt, Klarinet, Obua, Trompet, vs.)

Toplu Söyleme/Çalma Eğitimi (Koro, Orkestra/Oda müziği, Okul çalgıları vs.)

Müzik Dinleme ve Müziksel Beğeni Geliştirme Eğitimi

Müziksel Yaratma ve Yazma Eğitimi

Bilimsel / Eğitimsel Okuma-Yazma Eğitimi

Müziksel Kişilik / Davranış Geliştirme Eğitimi

GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalında -lisans programında- yapılan müzik eğitimi ile yukarıda belirtilen boyutlardaki bilgi, beceri ve alışkanlıkların müzik öğretmenliğinin gerektirdiği düzeyde kazandırılması amaçlanmaktadır.

Öğrenci Değişim Programları:

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.  

Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.  

Üniversitemizin öğrenci değişim programları ilşe ilgili olarak daha kapsamlı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://international.marmara.edu.tr/

 

Mezun Olanların İş Bulma Olanakları:

 

GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalından mezun olan adaylar, KPSS'yi kazandıkları takdirde MEB'na bağlı ilköğretim, lise ve dengi okullarda müzik öğretmenliği yapmaktadır. Bunu dışında, Eğitim Fakülteleri GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında, Devlet Konservatuarlarında ve Rektörlüklere bağlı Güzel Sanatlar Bölümlerinde müzik öğretim elemanı, Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine sınavla genel yada branş öğretmeni olarak atanmakta, müzik topluluklarında (koro ve orkestralarda) sanatçı, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT’de uzman ve müzik programcısı olarak görev almaktadırlar.

Bunların dışında kalanların bir bölümü ise, müzik eğitimiyle doğrudan veya dolaylı ilgili üretim ve yayın kuruluşlarında görevler almakta, diğer bir bölümü de yine müzik eğitimiyle ilgili çeşitli resmi ve özel kuruluşlarda anlamlı görevlere getirilmektedir. Ayrıca, anabilim dalımızdan mezun olan adaylar, ilköğretim, lise ve dengi okullara müzik öğretmeni olarak atanabildiği gibi (atanmanın dışında), üniversitelerin Eğitim Bilimleri Enstitülerine bağlı Müzik Eğitimi alanında (çalgı, ses, koro, müzik yazarlığı, müzik kuramları-besteleme eğitimi ve okul müzik eğitimi vs.) “lisansüstü eğitimi” programlarına girebilmekte ve bu dallarda araştırmacı olarak yüksek öğretim kurumlarında görev alabilmektedir.