Atatürk Eğitim FakültesiMüzik Öğretmenliği

Müzik Öğretmenliği

Genel Bilgiler

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mustafa USLU

 

                                                      

 

Mesleki müzik eğitimi alacak bireylerin seçimi ise müziksel yeteneği oluşturan özelliklerden hangilerine ne ölçüde sahip oldukları “Giriş Sınavı” ile saptanarak yapılır. Bu yüzden GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı programını başarı ile tamamlayabilecek öğrencilerin seçimi için “Giriş Sınavı Yönergesi” oluşturulmuştur. Bu yönerge doğrultusunda, sınava katılan adaylar arasından “Müziksel özellikler” ve "Genel kültür" yönünden en iyi olanların seçimi yoluna gidilir.

Bölüm tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz.

You can download the brochure of department in English PDF document by click here.

Lisans programına ön kayıt ve giriş sınavı yoluyla her yıl 50 öğrenci alınmaktadır.

Anabilim dalı ortamı, düzenli çalışan, zamanı iyi kullanan çalışmalarını yeterince etkili ve verimli bir biçimde düzenleyip gerçekleştiren her öğrencinin başarılı olmasına ve kendini geliştirmesine elverişli niteliktedir. Bu elverişli ortamın oluşturulması için koşulların her geçen yıl daha da iyileştirilmesine çalışılmaktadır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalında ilgili öğretim elemanlarının yönetiminde öğrencilerden oluşan başlıca “koro, oda müziği/oda korosu, orkestra gibi” müzik toplulukları bulunmaktadır.

Anabilim dalında, ayrıca; eğitim ve öğretim, araştırma ve uygulama boyutlarıyla belirli bir bütünlük gösteren bilimsel ve sanatsal etkinlikler düzenlenip gerçekleştirilmektedir.

Müzik Kuramları derslerinde kuramsal bilgilerin yanı sıra, müziksel yaratıcı çalışmalara ve denemelere de yer verilmektedir. Derslerin dışında seminer, panel, konferans, uygulamalı gösteri, öğretim elemanları ve öğrenci konserleri, bölüm dışı konserler vb. bazı etkinliklerle canlıbir müzik ortamı yaratılarak ülkemiz müzik eğitimine de katkıda bulunulmaktadır.

 

MİSYONU : 21.yüzyılda dünyadaki gelişmelere koşut olarak toplumumuza, çocuklarımıza ve gençlerimize okulda ve okul dışı ortamlarda kaliteli sanat (müzik) eğitimi verecek; yaratıcı, analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı, yeniliklere açık, güçlü kuramsal alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip -çalgısını ve sesini çok iyi kullanabilen, bireysel ve grup çalışmalarına yatkın- nitelikli müzik öğretmenlerini yetiştirmektir.

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, mesleki bilgi ve becerileri kullanarak sanat eğitimi verecek, öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel müzik öğretmenleri yetiştirmektir.

Öğrencilerin düşünsel, duygusal, bedensel yeterliliklerini ve yaratıcı yönlerini en üst düzeyde geliştirmek ve onları çağdaş değerlerle donanmış başarılı bireyler olarak yetiştirmektir.

VİZYONU : Çağdaş değerler ve uluslararası standartlar doğrultusunda, eğitim-öğretim veren Anabilim dalımız,Türkiye’nin ikinci öğretmen yetiştiren kurumu olup, Türkiye’de ve Dünyada, saygın eğitim fakülteleri arasında yer almaktadır. Bu vizyon doğrultusunda, Üniversitemizin temel değerlerine bağlı, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının, eğitim ve sanat dünyasıyla işbirliğin varolduğu, akademik ve idari personelin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği ve tüm personelin Üniversite’mizin vizyonu ile özdeşleştiği kurumsal bir yapıyı hedeflemektedir. Ayrıca, bu misyonu, canlı ve dinamik kılmak için, ulusal ve uluslararası alanda -uzmanlık alanımızda- ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bireysel ve takım çalışması ruhuna sahip, bir kurum kültürü oluşturmaktır.

b) Lisansüstü düzeylerde;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak Müzik Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir. Böylece, asıl amacı öğretmen yetiştirmek olan Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, bu işlevinin yanı sıra müziğin çeşitli uzmanlık dallarında (çalgı eğitimi, ses eğitimi, koro, müzik kuramları-besteleme eğitimi ve müzik yazarlığı vs.) “yüksek lisans ve doktora” derecelerine sahip uzmanlar, bilim adamı ve sanatçı-eğitimciler ile araştırmacılar yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

 

Bu sayfa Müzik Öğretmenliği tarafından en son 27.02.2018 03:07:51 tarihinde güncellenmiştir.